Μείωση κατά 5,7% των εξαγωγών στο οκτάμηνο 2023 

Ποιοι κλάδοι  ενισχύθηκαν και ποιοι υποχώρησαν

Συνέχεια της πτωτικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε, στις 6 Οκτωβρίου 2023, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εξαγωγών κατά 5,7% στο α’ οκτάμηνο του έτους.

Αναλυτικά, οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2023 μειώθηκαν κατά 1.179,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,5% και ανήλθαν σε 3.637,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.816,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1.384,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,8% και ανήλθαν σε 6.383,6 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 205,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0% και διαμορφώθηκε σε 2.746,1 εκατ. ευρώ.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 371,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,3% (2.225,5 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2023 | 2.596,9 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022), οι εισαγωγές κατά 79,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% (4.583,2 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2023 | 4.662,2 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022) και το εμπορικό έλλειμμα αυξημένο κατά 292,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,2% (2.357,7 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2023 | 2.065,3 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2022).

Αναφορικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας στο α’ οκτάμηνο του 2023, αυτές διαμορφώθηκαν σε 33.779,7 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 35.830,8 εκατ. ευρώ πέρυσι με αποτέλεσμα η μείωσή τους να ανέλθει σε 2.051,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,7%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 53.894,7 εκατ. ευρώ (μείωση 6.105,5 εκατ. ευρώ| 10,2%) και το εμπορικό έλλειμμα σε 20.115,0 εκατ. ευρώ (μείωση 4.054,4 εκατ. ευρώ | 16,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν ενισχυμένες κατά 543,8 εκατ. ευρώ (δηλαδή 2,4%) και διαμορφώθηκαν σε 23.456,5 εκατ. ευρώ, οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά 679,2 εκατ. ευρώ (δηλαδή 1,7%) και διαμορφώθηκαν σε 39.769,2 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1.223,0 εκατ. ευρώ, (δηλαδή 7,0%) και διαμορφώθηκε σε 16.312,7 εκατ. ευρώ.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (452,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,8%), τα χημικά (77,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%), τα μηχανήματα και οχήματα (263,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%), τα διάφορα βιομηχανικά (37,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%), τα λίπη και έλαια (584,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 107,1%) και τα ποτά και καπνά (182,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,3%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (537,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,8%), οι πρώτες ύλες (109,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,2%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (80,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Στο α’ οκτάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,3% και ανήλθαν σε 19,6 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες κατά 12,2% ανερχόμενες σε 14,2 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 15,6 δισ. ευρώ για την ΕΕ και σε 7,8 δισ. ευρώ για τις Τρίτες Χώρες.