Μέχρι τις 29/2 η χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ έτους 2024

Οι πολυμερείς άδειες διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) έτους 2024 θα χορηγηθούν στους δικαιούχους από 4-1-2024 μέχρι και 29-2-2024, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2023 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2024, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να χορηγηθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με βάση επόμενη ανακοίνωση.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.