Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Κατά την ανακοίνωση της έναρξης του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, τόνισε ότι το πρόγραμμα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τέσσερις στόχους, που είναι η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η ανάπτυξη έξυπνων υποδομών φόρτισης, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η εξοικονόμηση πόρων για τους πολίτες. Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, διευκρίνισε ότι επιδοτείται η αγορά μόνο ηλεκτρικών και όχι plug-in υβριδικών οχημάτων, όπως επίσης ότι είναι επιλέξιμες και αιτήσεις για αγορές που έγιναν από 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά.

Τα κίνητρα του προγράμματος 

 1. Φυσικά πρόσωπα: Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία αίτηση για ένα μόνο όχημα.

Επιδοτείται:

 • Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ποσοστό 30% και έως 8.000 ευρώ επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (δηλαδή επί της καθαρής αξίας)
 • Αγορά ελαφρών δικύκλων και τρικύκλων , τα γνωστά μηχανάκια δύο ή τριών τροχών, με ποσοστό 30% και έως τα 1.300 ευρώ επί της καθαρής αξίας
 • Αγορά τρικύκλων μεταφοράς εμπορευμάτων ή και προσώπων και τετράτροχων οχημάτων (μικροαυτοκινήτων) με ποσοστό 40% και έως 3.000 ευρώ
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου με ποσοστό 40% και έως 800 ευρώ
 • Αγορά έξυπνου οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η οποία επιδοτείται με 500 ευρώ

Για τον φορτιστή, δεν μπορεί να υποβληθεί ως μεμονωμένη αίτηση και η δυνατότητα παρέχεται σε όσους επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ενισχύονται τα παραπάνω κίνητρα, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές ανάγκες

 • Άτομα με Αναπηρία : παρέχεται  επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ  για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και 500 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου, τρικύκλου, ποδηλάτου
 • Νέοι έως 29 ετών: παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή μικροαυτοκινήτου
 • Γονείς τριών τουλάχιστον εξαρτώμενων τέκνων: παρέχεται επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και ποδηλάτων
 • Για την αγορά αυτοκινήτου, παρέχεται επιδότηση 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, από το 3ο και άνω, με ανώτατο ποσό τις 4.000 ευρώ. Δηλ, για τα πρώτα 3 παιδιά θα λάβει 1000 ευρώ, για το 4ο άλλα 1.000 ευρώ, για το 5ο άλλα 1.000 ευρώ, για το 6ο άλλα 1.000 ευρώ (έως τα 4.000 ευρώ).
 • Η απόσυρση παλαιού οχήματος είναι προαιρετική και επιδοτείται με επιπλέον 1.000 ευρώ όταν αποσύρεται αυτοκίνητο, ή με 400 ευρώ όταν αποσύρεται δίκυκλο ή τρίκυκλο. Δεν επιδοτείται η απόσυρση ποδηλάτου
 1. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα: Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες οχημάτων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, μέχρι να συμπληρώσει το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού σώρευσης, γνωστού ως de minimis, το οποίο υποχρεούνται να τηρούν όλα τα νομικά πρόσωπα. Και μπορεί μια επιχείρηση να κάνει και 2η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι η πρώτη αίτηση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έχει δηλαδή καταβληθεί και το συνολικό τίμημα της επιδότησης.

Επιδοτείται:

 • Αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, επιβατικού ή και επαγγελματικού  ελαφρού αυτοκινήτου μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (βαν)
 • Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ από 21 οχήματα και πάνω
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400 ευρώ ανά σημείο επαναφόρτιση
 • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα
 • Επιπλέον 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά
 • Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης

Tο φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα https://kinoumeilektrika2.gov.gr/ και θα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει. Θα συμπληρώνει τα στοιχεία της αίτησης, θα επιλέγει τον τύπο και την κατηγορία οχήματος σύμφωνα με την προσφορά που θα επισυνάπτει στην αίτηση, θα αναρτά τα δικαιολογητικά και θα υποβάλλει την αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ του προγράμματος, και τα οποία έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα kinoumeilektrika2.gov.gr. Δεν υπάρχουν κριτήρια για την κατάταξη των αιτήσεων, μοναδικό κριτήριο είναι η χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων βάσει του οποίου θα αξιολογούνται και οι αιτήσεις.

Μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών και της αίτησης, ο δικαιούχος θα λαμβάνει μήνυμα για την πορεία της αίτησης του.  Για τις λεπτομέρειες της υποβολής έχουν αναρτηθεί σχετικές αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, όπως επίσης και μια σειρά ερωτήσεων-απαντήσεων  προς διευκόλυνση των πολιτών. Επιπλέον έχει αναρτηθεί τεχνικό εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για την διευκόλυνση των πολιτών θα λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλεφωνικό κέντρο ενώ  παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτημάτων  μέσω του email: support.kinoumeilektrika2@prv.ypeka.gr.

Το Helpdesk θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους  για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων καθ’ όλη την περίοδο υποβολής αιτήσεων.