Κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων σε container

 

Η Δ.Γ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. παρουσιάζει το καινοτόμο κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων σε container, που απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν στόλο οχημάτων ή μηχανημάτων που λειτουργούν με καύσιμο, και έχουν την ανάγκη ανεφοδιασμού σε μόνιμες ή μη εγκαταστάσεις (π.χ. μεταφορικές εταιρείες, logistics, εργοτάξια, λατομεία κ.λπ.). Η συγκεκριμένη πρωτοποριακή λύση περιλαμβάνει ένα container (20ft/40ft) πλήρως διαμορφωμένο ως πρατήριο υγρών καυσίμων. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την Δ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. με όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και υλικά, που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων, όπως ακριβή έλεγχο της ποσότητας παραλαβής και παράδοσης καυσίμου μέσω συστήματος Εισροών–Εκροών, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και καταγραφής καυσίμων του στόλου οχημάτων, ποικιλία αντλιών και μεγεθών δεξαμενών προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.