ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ LOGI.C 2023_ Κυριακή 1 Οκτωβρίου 14.00 – 16.00 Hall 2

«E-COMMERCE TRANSFORM LOGISTICS»

Το κεντρικό event της Κυριακής, θα αφορά στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της Πρώτης Πανελλήνιας Έρευνας με τίτλο «e-Commerce Logistics & Last Mile Orchestration» που διεξήχθη από την O.MIND CREATIVES με την επιστημονική ευθύνη της Optilog Advisory Services και την αιγίδα του GR.E.CA., και τον σχολιασμό των ευρημάτων από στελέχη της αγοράς 3PL, courier platforms, technology providers & e-shops.