Και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ανέλαβε ο Αθ. Λιάγκος

Η ΟΛΘ Α.Ε. μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15 Ιουλίου 2022 ανακοίνωσε ότι τις θέσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος και τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Καραμανωλάκης.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Λιάγκος ανέλαβε το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου-Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Franco Ν. Cupolo από τις 15 Ιουλίου 2022.

Ο ορισμός του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή από τις 30 Ιουλίου σε αντικατάσταση του κ. Henrik M. Jepsen, ο οποίος αποχωρεί στις 29 Ιουλίου, αφορά το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου στελέχους. Ο νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής έχει πολυετή διεθνή εμπειρία, μεταξύ άλλων, και στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΘ Α.Ε.

Συνεπώς, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. έχει ως εξής:

Αθανάσιος Λιάγκος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Laurent Martens: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian: Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

FU Βaiqiao (Leon): Μη εκτελεστικό μέλος

Χάρης Καραμανέας: Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος: Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελική Σαμαρά: Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη: Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.