Ισχυρή ανάπτυξη και βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για τον Όμιλο FDL GROUP το 2018

 

Σημαντικά βελτιωμένα παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα τόσο του Ομίλου FDL όσο και της εταιρείας Foodlink για τη χρήση του 2018.  O Όμιλος παρουσιάζει ανάπτυξη 10,63% και η εταιρεία 8,6%, δείχνοντας ότι ξεπεράστηκαν τα πρόβλημα της προηγούμενης διετίας από τη διακοπή της συνεργασίας με την Μαρινόπουλος Α.Ε. λόγω της πτώχευσής της.

Στα θετικά αυτά αποτελέσματα συνέβαλλαν, τόσο η εξαγορά της κυπριακής εταιρείας DIAPO LTD, όσο και οι νέες συνεργασίες, που ανέπτυξε ο Όμιλος.

  • Σε επίπεδο EBITDA τα αποτελέσματα αποτυπώνονται ως εξής: 1,77 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο & 1,80 εκατ. ευρώ για την εταιρεία
  • Η εταιρεία Foodlink παρουσιάζει Κέρδη προ Φόρων ύψους 445 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 1,56 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο Όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 360 χιλιάδες ευρώ, έναντι ζημιών 2,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση
  • Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου το 2018, από 7,83 εκατ. ευρώ (2017), μειώθηκε στα 5,12 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Foodlink μειώθηκε στα 5,51 εκατ. ευρώ από 8,81 εκατ. ευρώ (2017)