Θεαματική αναρρίχηση στο 19 της κλίμακας LPI για την Ελλάδα το 2023

Στο no 19 της διεθνούς κλίμακας του LPI ανέβηκε η Ελλάδα το 2023, από το no 42 το 2018, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος είναι η Ελλάδα να μπορέσει να μπει στο top 10 του εν λόγω δείκτη, όπως άλλωστε είχε δηλώσει και δημοσίως κατά την παρουσίαση του FENIX project, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος. Σε κάθε περίπτωση η αναρρίχηση της χώρας στον συγκεκριμένο δείκτη, αποτελεί θετικό γεγονός όσον αφορά στην στροφή του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών προς την αγορά εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως φαίνεται και παρακάτω:

και το γενικό σκορ της χώρας LPI Score είναι πλέον στο 3,7  (η βέλτιστη επίδοση είναι 5), ενώ έχουν βελτιωθεί αρκετά όλοι οι δείκτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο αντίστοιχος των τελωνείων είναι ίσως ο μόνος που ακόμη έχει μεγάλο περιθώριο ανόδου, στο 37 σήμερα, των υποδομών επίσης στο 25, ενώ και η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών logistics είναι στο 20 σε πολύ καλή σειρά, με βέλτιστο όριο το Διαθαλάσσιο Διεθνές Εμπόριο όπου η χώρα βρίσκεται στο 4 του rank.

Τα δεδομένα αυτά μόνο θετικά μπορεί να είναι για το σύνολο της αγοράς και την προσπάθεια που γίνεται συντονισμένα τα τελευταία αρκετά χρόνια, δείχνοντας τον δρόμο και για μέλλον τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην νέα κυβέρνηση και τις αρμοδιότητες για τις οποίες θα λάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της ενδυνάμωσης της Αλυσίδας Εφοδιασμού.

Μ.Ε.