Θέσεις ITS Hellas σχετικά με τους ελάχιστους κανόνες για τη διαχείριση – δρομολόγηση και εποπτεία στόλου οχημάτων

 

Τους ελάχιστους κανόνες συμμόρφωσης για τη διαχείριση – δρομολόγηση και εποπτεία στόλου οχημάτων επεξεργάστηκε και δημιούργησε ο Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών ITS HELLAS (Intelligent Transport Systems), ο οποίος έχει ως στόχο του την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων, ώστε αυτές να καταστούν ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον.

H ITS HELLAS σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει τα εξής: «Η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, ευφυών μεταφορών στον χώρο των μεταφορών, αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, η ανάπτυξη νέων μεθόδων και νέων μορφών επιχειρησιακής λειτουργίας, η αύξηση της οδηγικής ασφάλειας, της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας, η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, είναι οι βασικοί λόγοι που καθιστούν τις τεχνολογίες αυτές πυρήνα για την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας εντός και εκτός των πόλεων.

Στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες, και ερευνητικά τμήματα πανεπιστημίων, που έχουν αναπτύξει πολλές και σημαντικές εφαρμογές, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα τεχνολογίας με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία, το οποίο ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο πολύ μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς.

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος είναι πολλαπλά:

Για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές είτε επιβατών είτε εμπορευμάτων, τα οφέλη είναι σημαντικότατα. Η ύπαρξη του οικοσυστήματος αποτελεί τον καταλυτικό παράγονται για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, που καλύπτουν τις ανάγκες των κλάδων αυτών, για την δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Για την βιώσιμη κινητικότητα εντός και εκτός των πόλεων, την ανάπτυξη συνεργατικών συστημάτων, την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, το οικοσύστημα η ύπαρξη ενός εγχώριου οικοσυστήματος, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη τους.

Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος, προϋποθέτει μεταξύ άλλων, και την ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων και κανόνων, για την προστασία τόσο των τελικών χρηστών, αλλά και προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες που αντιμετωπίζουν ευκαιριακά τον χώρο αυτό.

Η ITS HELLAS συμβάλλοντας στους παραπάνω στόχους επεξεργάστηκε και δημιούργησε έναν αριθμό ελαχίστων κανόνων συμμόρφωσης για τις εταιρείες που παρέχουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στη σωστή υιοθέτηση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών, και προφυλάσσει το οικοσύστημα από κακόβουλες, πρόχειρες και τελικά ζημιογόνες λύσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

 • Διαχείριση (Fleet Management)
 • Δρομολόγηση (Routing)
 • Εποπτεία (Monitoring – Tracking)

Οι παραπάνω υπηρεσίες αποτελούν τα βασικά συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε ολοκληρωμένες λύσεις σε διάφορους κλάδους, όπως Συγκοινωνίες, Ασθενοφόρα, Courier, Taxi, Εμπορευματικές Μεταφορές, Απορριμματοφόρα, Στόχους οχημάτων στελεχών, Σχολικά Λεωφορεία. Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, Μεταφοράς ευαίσθητων προϊόντων, κλπ.

Για κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς υπάρχει ένας συνδυασμός λόγων που καθιστούν απολύτως αναγκαία την χρήση των υπηρεσιών αυτών, όπως:

 • Η αποτελεσματικότητα με την μείωση του κόστους μεταφοράς
 • Η προστασία του περιβάλλοντος με την μέτρηση και την μείωση των εκπομπών ρύπων
 • Η ασφάλεια του φορτίου από πλευράς συνθηκών μεταφοράς και από πλευράς ελαχιστοποίησης των κινδύνων κατά την μεταφορά
 • Η ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών
 • Η διαφάνεια των μεταφορών
 • Η πιστοποίηση του μεταφορικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ζητούν οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, από τους παρόχους, είναι:

 1. Να διαθέτει παραγωγή και υποστήριξη Λογισμικού για εφαρμογές που αφορούν Διαχείριση, ή και Δρομολόγηση ή και Εποπτεία στόλου οχημάτων.
 2. Να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες για την Διαχείριση, Δρομολόγησης και Εποπτείας στόλου οχημάτων.
 3. Να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα από την εγκατάσταση μέχρι την υποστήριξη των χρηστών μετά την πώληση.
 4. Να παρέχει Διασφάλιση Ποιότητας παρερχομένων υπηρεσιών.
 5. Να παρέχει Διασφάλιση διαχείρισης δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων.
 6. Να παρέχει Διασφάλιση και Πιστοποιήσεις για τον εξοπλισμό τηλεματικών συσκευών και αισθητήρων
 7. Παροχή άδειας χρήσης λογισμικού και ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων.
 8. Ναι είναι μέλος κλαδικών φορέων λογισμικού ή ευφυών συστημάτων μεταφορών.
 9. Να διαθέτει πολιτική για την διαλειτουργικότητα του λογισμικού και του εξοπλισμού.
 10. Να παρέχει εγγύηση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού και του εξοπλισμού.