Θέματα ΦΠΑ και φοροτεχνικής φύσεως στο επίκεντρο της Επιτροπής Ασφαλιστικών, Φοροτεχνικών & Εργατικών Θεμάτων του ΣΥΝΔΔΕ&L

Στις 15 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης, μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, συνάντηση των μελών της Επιτροπής Ασφαλιστικών, Φοροτεχνικών και Εργατικών Θεμάτων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L), όπου συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητάς της, κυρίως, προς την κατεύθυνση των φοροτεχνικών ζητημάτων.

Έγινε μια διαχρονική ανασκόπηση στα θέματα του καθεστώτος ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις ως παραγγελιοδόχοι μεταφοράς, με συγκεκριμένες αναφορές στην διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, έτσι όπως προέκυψε από το 2015 και μετά, αναφορικά με την επίλυση ζητημάτων καθεστώτος ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς, κατόπιν ανάδειξης τους από τον ΣΥΝΔΔΕ&L προς επίλυση προς την αρμόδια φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

Η συνεδρίαση, επίσης, ασχολήθηκε και με άλλα ζητήματα φοροτεχνικής φύσεως, τα οποία παραμένουν ακόμη άλυτα καθώς και με ευρύτερα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας ΑΑΔΕ MyData, εν αναμονή της συγγραφής της ειδικής θεματικής ενότητας σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, με αντικείμενο «Η διαμεταφορική επιχείρηση στην ψηφιακή πλατφόρμα, ΑΑΔΕ MyData».

Η συνάντηση διήρκησε 3 ώρες. Ήταν άκρως παραγωγική και τα μέλη της δήλωσαν την ετοιμότητα και τη θέλησή τους για την στήριξη στο έργο της επιτροπής μέσω τακτικών επαναλαμβανόμενων συνεδριάσεων.