Η UPS διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της σε περισσότερες κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

Η UPS επέκτεινε το διεθνές πρόγραμμα μεταφορών της για επικίνδυνα αγαθά, προσθέτοντας περισσότερα από 400 νέες κατηγορίες στο εναέριο δίκτυό της, και περισσότερα από 300 μέσω του ευρωπαϊκού της οδικού δικτύου. Η εταιρεία αύξησε επίσης την ποσότητα επικίνδυνων αγαθών που μπορεί να δεχθεί για μεταφορά.

Αυξημένη ζήτηση έχει παρατηρηθεί από πολλές επιχειρήσεις, διαφόρων κλάδων για μεταφορές προϊόντων που ορίζονται ως επικίνδυνα αγαθά. Παραδείγματος χάριν, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας χρειάζεται να μεταφέρουν χημικά ώστε να καθαρίσουν τον εργαστηριακό τους εξοπλισμό. Ακόμη,  μεγάλος αριθμός βιομηχανιών μεταφέρουν προϊόντα όπως μπογιά, συγκολλητικές ουσίες, μπαταρίες και συμπιεσμένα αέρια. Πλέον, η UPS μπορεί να αναλάβει τις αποστολές αυτών των εταιριών μεταξύ 36 χωρών.

«Η UPS βοηθά τις εταιρίες, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις συχνά αυστηρές και περίπλοκες απαιτούμενες διαδικασίες στις μεταφορές προϊόντων αυξημένης επικινδυνότητας. Πλέον μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας με λύση μιας στάσης που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα συμβατικά και επικίνδυνα αγαθά», δήλωσε ο Nando Cesarone, πρόεδρος της UPS στην Ευρώπη.

Η UPS διαθέτει τεχνολογικές εφαρμογές που συμβάλουν στην απλοποίηση της αποστολής πακέτων και πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, το Αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών, την Ευρωπαϊκή συμφωνία για προϊόντα αυξημένης επικινδυνότητας, και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ένα εξειδικευμένο πρακτορείο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι πελάτες της εταιρείας μπορούν, μέσω του UPS Worldship®, να ελέγξουν εάν οι αποστολές τους που αφορούν επικίνδυνα αγαθά πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καθώς και να ενημερώσουν την UPS όταν οι αποστολές τους είναι έτοιμες για περεταίρω επεξεργασία.

Η UPS παρέχει εκτενή εκπαίδευση στο προσωπικό της και λαμβάνει επιπλέον προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων αυξημένης επικινδυνότητας. Το ολοκληρωμένο δίκτυο της, χρησιμοποιεί συσκευασίες πλήρους στεγανοποίησης, εμπορευματοκιβώτια ανθεκτικά στη φωτιά καθώς και καλύμματα συγκράτησης.