Η SARMED ανέλαβε τη μεταφορά των προϊόντων της FAMAR

Μια νέα στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και στον κλάδο των φαρμάκων ανακοίνωσε η SARMED με την εταιρεία FAMAR Α.Β.Ε. (μέλος της FAMAR Group), για τη μεταφορά προϊόντων πελατών της, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει απευθείας δρομολόγια μεταφοράς και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και διανομή καλλυντικών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με άμεσους χρόνους παράδοσης, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις «Ορθές Πρακτικές Διανομής» (GDP – Good Distribution Practices) με αυτοκίνητα διανομής των οποίων οι προδιαγραφές ελέγχονται και επικυρώνονται από τον ποιοτικό έλεγχο της FAMAR.

Η FAMAR αποτελεί μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων με τεχνογνωσία περισσότερων από 70 ετών. Με 6 παραγωγικά κέντρα και 2 μονάδες R&D σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο αποκλειστικής διανομής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα που καλύπτει το 60% της συνολικής αγοράς,  η FAMAR παράγει ετησίως 1.700 μοναδικούς κωδικούς προϊόντων για περισσότερους από 120 πελάτες – φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών προϊόντων.

Η συνεργασία με την FAMAR αποτελεί ορόσημο στις υπηρεσίες διανομής ελεγχόμενης θερμοκρασίας της SARMED και προσθέτει μια ακόμη ηγέτιδα εταιρεία στο ευρύ πελατολόγιό της.