Η Re-Battery δίνει λύση και για το απόβλητο συσσωρευτών της ηλεκτροκίνησης

Την Τρίτη 28 Ιουνίου, η Re-Battery οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία Ημερίδα με θέμα: «Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με ουσιαστικά και πρακτικά ζητήματα για την ασφαλή προετοιμασία και συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών Li-ion προς ανακύκλωση».

Στην εκδήλωση, τα στελέχη της Re-Battery ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των εταιρειών σχετικά με θέματα συσκευασίας των αποβλήτων EV συσσωρευτών υψηλής τάσης. Μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο διαμορφώθηκε ο πίνακας καταγραφής των δεδομένων του συσσωρευτή που πρέπει να συμπληρώνει ο ειδικά εκπαιδευμένος τεχνίτης υψηλής τάσης, των συνεργείων του δικτύου, κατά την υποβολή αίτησης συλλογής αποβλήτου.

Στην εκδήλωση που είχε τόσο ενημερωτικό όσο και εκπαιδευτικό χαρακτήρα συμμετείχαν οι εταιρίες: KOSMOCAR Α.Ε. • MERCEDES-ΒΕΝZ ΕΛΛΑΣ ΜΑΕΕ • NISSAN – NΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. • OPEL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ • TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ • ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ • ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ • ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ • ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. • ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΑΕΕ • ΧΙΟΥΝΤΑΪ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Η Re-Battery ευχαριστεί το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας που την εμπιστεύεται για τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών Li-ion.