Η Projectyou ανακοινώνει την εκπαίδευση για τη Διεθνή Πιστοποίηση Logistics ELA για τα επίπεδα Operational, Managerial, Strategic

Η projectyou, εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA στην Ελλάδα (κατά αποκλειστικότητα) και στην Κύπρο, ανακοινώνει τον 13ο κύκλο Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση ELA, που διεξάγεται σε συνεργασία με την TUV Hellas (TUV Nord). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 27.11.21 και ολοκληρώνεται στις 19.01.22.

Επίπεδα πιστοποίησης ELA:

  • Operational level (EJLog)
  • Managerial level (ESLog)
  • Strategic level (EMLog)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics ELA προσφέρει πρόγραμμα Πιστοποίησης που στοχεύει σε ένα αναγνωρισμένο και εναρμονισμένο επίπεδο προσόντων των στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η εκπαίδευση καλύπτει ευρεία θεματολογία: Basic Principles, Management skills, Process management, Change & Project management, Warehousing, Transportation, Sourcing, Demand, Production & Distribution Planning, Customer Service.