Η Planning και το Supply Chain Institute δίνουν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η Planning είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics. Από το 1989 έχει σχεδιάσει άνω των 1,9 εκατ. τ.μ.  αποθηκών, έχει αναδιοργανώσει άνω των 80 δικτύων logistics, έχει εκπαιδεύσει άνω των 5.000 εργαζομένων αποθήκης, και όλα αυτά σε περισσότερους από 500 πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Βέλγιο Μάλτα, Αίγυπτο και Γαλλία. Η Planning υπήρξε ταυτόχρονα σύμβουλος στο ελληνικό δημόσιο για τη σύνταξη του νόμου περί εφοδιαστικής και την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής logistics.

Το Supply Chain Institute για πάνω από 12 χρόνια υπηρετεί με ζήλο τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταλαμπαδεύοντας γνώση και τεχνογνωσία για το παρόν και το αύριο του κλάδου. Πραγματοποιεί τουλάχιστον 2 μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε έτος και πλήθος σεμιναρίων (ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών), εξυπηρετεί ανάγκες πρόσληψης στελεχών, καταστρώνει και υλοποιεί στρατηγική επικοινωνίας για εταιρείες του κλάδου των logistics, πραγματοποιεί έρευνες ικανοποίησης πελατών, πιστοποιεί επαγγελματίες του χώρου και έχει ιδρύσει το δίκτυο των  Future Logistics Leaders.


Για να μάθετε περισσότερα για την Planning και το Supply Chain Institute επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.planning.gr και www.scisce.eu.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.