Η ORTEC λαμβάνει μέρος στην 7η έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Στόχος της ORTEC είναι η εφαρμογή των μαθηματικών, των μεθόδων βελτιστοποίησης (Mathematical Optimization) και των Data Analytics (Big data, Machine Learning, AI) στον επιχειρηματικό κόσμο. Η ORTEC δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς και παρέχει υπηρεσίες σε ένα διεθνές πελατολόγιο, με μεγάλη εμπειρία σε διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών (linehaul, last mile, international, urban distribution, κ.λπ.), καθώς και σε διαδικασίες βαρδιολόγησης προσωπικού (workforce planning and management).

Εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, βελτιστοποίησης και πρόβλεψης δεδομένων προσφέρει λύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τις στρατηγικές σας κατευθύνσεις και  ανταποκρίνονται στις καθημερινές σας ανάγκες. Οι θετικές επιπτώσεις γίνονται άμεσα διακριτές μέσω της μείωσης του κόστους, αύξηση της ικανοποίησης πελατών, αύξηση  της παραγωγικότητας και, φυσικά, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

 

Καθώς το κόστος των πόρων αυξάνει συνεχώς και η διαθεσιμότητα μειώνεται, ο επαρκής και ακριβής (βέλτιστος) προγραμματισμός/σχεδιασμός γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί. Καθώς οι e-αγορές μεγαλώνουν και διευρύνονται, η απόκριση και η ευελιξία καθορίζουν τους νικητές. Οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται πλέον σε τακτικό επίπεδο, και οι τακτικές αποφάσεις λαμβάνονται σε λειτουργικό επίπεδο. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ORTEC δημιουργεί αξία με:

  • Αύξηση της παραγωγικότητας: Βελτιστοποίηση δρομολογίων και φόρτωσης οχημάτων
  • Βελτίωση διαδικασιών: Εξορθολογισμός των διαδικασιών picking & φόρτωσης
  • Αποτύπωση / χρήση εξειδικευμένων γνώσεων: Το σύστημα μας ενσωματώνει την εμπειρία και τις γνώσεις των χρηστών, και προσφέρει βελτιωμένες αποφάσεις και αποτελέσματα
  • Αυξημένη ανταγωνιστικότητα: Μείωση μεταφορικού κόστους και κόστους διανομής, καθώς και αύξηση εσόδων
  • Προσαρμογή στα μέτρα σας: Δυνατότητα για αποτύπωση και βέλτιστη διαχείριση των πιο σύνθετων διαδικασιών (διαφορετικά προϊόντα και τύποι παραγγελιών)
  • Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών: Σωστή αποτύπωση της ζήτησης, αποφυγή των κοστοβόρων αποφάσεων τελευταίας στιγμής, μείωση του διαχειριστικού ρίσκου και εξισορρόπηση των εργασιών.

Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία ORTEC επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.ortec.com.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.