Η Jungheinrich εντάσσεται στην Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ για μια δίκαιη και βιώσιμη οικονομία

Η Jungheinrich εντάσσεται στην Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων intralogistics από το Αμβούργο συμμετέχει στο μεγαλύτερο δίκτυο στην παγκόσμια προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη οικονομία. Το βήμα αυτό αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στον βιώσιμο προσανατολισμό της Jungheinrich και υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πρωτοβουλία παγκοσμίως για την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Βασίζεται σε δέκα οικουμενικές αρχές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με την ένταξή της στην πρωτοβουλία, η Jungheinrich δεσμεύεται να ενσωματώσει αυτές τις αρχές σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και να το αποδεικνύει στα Ηνωμένα Έθνη με τη μορφή ετήσιας έκθεσης προόδου. «Θέλουμε μια βιώσιμη οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο» εξηγεί ο Dr. Lars Brzoska, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG. «Με την προσχώρησή μας στην Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ, υπογραμμίζουμε τη δέσμευση της Jungheinrich για υπεύθυνη και βιώσιμη δράση».

Η Jungheinrich έχει ήδη δεσμευτεί για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως μέρος της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους στόχους της προστασίας του κλίματος, της βιώσιμης παραγωγής και της καινοτόμου βιομηχανίας. Ως υποστηρικτής της βιωσιμότητας, η εταιρεία συμβάλλει στον βιώσιμο μετασχηματισμό των Intralogistics με τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα της και βοηθά τους πελάτες της να επιτύχουν τους κλιματικούς τους στόχους. Η Jungheinrich διέκοψε κάθε παραγωγή μηχανημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και έκτοτε παράγει αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα. Επιπλέον, με τη σειρά POWERLiNE, η Jungheinrich προσφέρει στους πελάτες της φιλικά προς το περιβάλλον μηχανήματα με συσσωρευτές ιόντων λιθίου που είναι ουδέτερα ως προς το CO2.