Η Jungheinrich δημιουργεί βιώσιμη αξία και κέρδη ρεκόρ για το 2021

Παρά την πανδημία του κορωνοϊού και τις βεβαρημένες αλυσίδες εφοδιασμού, ο Όμιλος Jungheinrich σημείωσε ρεκόρ εισερχόμενων παραγγελιών, εσόδων και κερδών. Επίσης, παρά τους αυξημένους κινδύνους και την υψηλή οικονομική αβεβαιότητα, η εταιρεία αναμένει συνεχιζόμενη κερδοφόρα ανάπτυξη το τρέχον έτος, αν και με μικρότερη δυναμική από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η Jungheinrich δημοσίευσε την πρόβλεψή της για το 2022 σε μια ad hoc ανακοίνωση στις 24 Μαρτίου.

Η Jungheinrich μπορεί να ανατρέξει στην πιο επιτυχημένη οικονομική χρονιά στην ιστορία της. Παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις προκλήσεις που θέτει στις αλυσίδες εφοδιασμού η πανδημία του κορωνοϊού, οι εισερχόμενες παραγγελίες και τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν το 2021 περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την πορεία μας για το οικονομικό έτος 2021. Ξεκινήσαμε το οικονομικό έτος 2021 με στόχο να αναπτυχθούμε κερδοφόρα, ακόμη και μέσα στην πανδημία και να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία. Το πετύχαμε» ανέφερε ο Dr. Lars Brzoska, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG.

Οι προβλέψεις για τις εισερχόμενες παραγγελίες και τα έσοδα, οι οποίες είχαν ήδη αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της συνεχόμενης ισχυρής ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, ξεπεράστηκαν. Οι εισερχόμενες παραγγελίες έφτασαν το ρεκόρ των 4,87 δις ευρώ. Τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν, επίσης, ιστορικό υψηλό, στα 4,24 δις ευρώ. Το EBIT βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε συνολικά σε 360 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας την αξία του προηγούμενου έτους κατά 142 εκατ. ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση 65 %. Το EBIT ROS ξεπέρασε, επίσης, την αξία του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 8,5%. Το ΕΒΤ ανήλθε στα 349 εκατ. ευρώ. Η απόδοση ΕΒΤ επί των πωλήσεων ανήλθε σε 8,2 %.

Όπως και το προηγούμενο έτος, η πανδημία του κορωνοϊού είχε σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού το 2021. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την εξασφάλιση υλικών για την Jungheinrich. Ωστόσο, κατάφερε να αποφεύγει την ακινητοποίηση της παραγωγής στα εργοστάσιά της, μέσω της στοχευμένης, επιτυχημένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, ήταν σε θέση να αντισταθμίσει τις αυξήσεις κόστους χάρη στην επιτυχή διαχείριση της αποδοτικότητας και τις κατάλληλες προσαρμογές τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG θα προτείνει την πληρωμή μερίσματος 0,66 ευρώ ανά κοινή μετοχή και 0,68 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου του 2022. Αυτό ισοδυναμεί, αντίστοιχα, με αύξηση 61% και 58% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύει, επίσης, μια ιστορική αξία για το μέρισμα

Από τον Φεβρουάριο του 2022, οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί μαζικά. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις συναλλαγές με τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες χώρες, αλλά αυξάνει, επίσης, σημαντικά τις αβεβαιότητες για την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Παρόλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG γενικά αναμένει να δει καλή ζήτηση στην αγορά και επομένως υποθέτει ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κερδοφόρα, όπως η εταιρεία ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, στις 24 Μαρτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει επί του παρόντος να δει εισερχόμενες παραγγελίες ελαφρώς χαμηλότερες από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του Ομίλου για το 2022 αναμένεται να είναι ελαφρώς υψηλότερα από την αξία του προηγούμενου έτους με συνεχιζόμενα εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού. Το EBIT και το EBT αναμένεται να έχουν αξία σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου έτους. Τα ποσοστά απόδοσης για το EBIT και το EBT θα μπορούσαν, επίσης, να είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο κόστος των υλικών, η εταιρεία αναμένει -αρχής γενομένης από τα σημερινά υψηλά επίπεδα- περαιτέρω αξιοσημείωτες αυξήσεις κατά τη διάρκεια του 2022. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου που επί του παρόντος δεν είναι προβλέψιμες. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια ακριβή εκτίμηση του πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα επηρεάσουν τις δραστηριότητές μας, καθώς η κατάσταση αλλάζει γρήγορα. Εργαζόμαστε εντατικά για να αξιολογήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις σε μια συνεχώς ενημερωμένη βάση και να αναπτύξουμε σχέδια για το εγγύς και μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο μέλλον» επεσήμανε ο Dr. Brzoska.

Με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Jungheinrich θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια την εταιρική στρατηγική της “Strategy2025+”. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση του προσωπικού το 2022, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης, των ενεργειακών συστημάτων, της απόδοσης, του παγκόσμιου αποτυπώματος και της βιωσιμότητας. Η Jungheinrich επανεξέτασε και προσάρμοσε τους στόχους της στρατηγικής το 2021. Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να αυξηθούν σε 5,5 δις ευρώ έως το 2025 και το EBIT (EBIT ROS) να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10%. Στόχος είναι να επιτευχθεί μερίδιο εσόδων 20% από χώρες εκτός Ευρώπης.