Η Foodlink Cyprus εξαγοράζει την κυπριακή DIAPO

Η Foodlink Cyprus – που ανήκει στον ελληνικό Όμιλο FDL – συμφώνησε την Τρίτη  28 Νοεμβρίου 2017  να εξαγοράσει από τον κυπριακό Όμιλο Π.Μ. Τσεριώτης το 75% της εταιρείας DIAPO, εισφέροντας τις δραστηριότητες της και χρηματικό αντίτιμο. Η συμφωνία συνεχίζει να τελεί υπό την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εταιρεία DIAPO Ltd ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί τη μετεξέλιξη μιας από των ιστορικότερων εταιρειών του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτης της Tseriotis Consumer Goods. Η DIAPO παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics για να εξυπηρετεί εμπορικές εταιρείες, που επιλέγουν τη λύση Outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Από αριστερά: Αχιλλέας Μάμαλης, Managing Director FDL Group, και Καρακουλάκης Βασίλης, Chairman FDL Group

Η μητρική εταιρεία της DIAPO, Π.Μ. Τσεριώτης Λτδ. αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και πιο αναγνωρισμένα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου με 100 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και ηγετική παρουσία σε διάφορους τομείς , όπως του αυτοκινήτου, των καταναλωτικών αγαθών, των ηλεκτρικών ειδών,  των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών 3rd Party Logistics.

Η Foodlink Cyprus ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής Παγκύπρια με τέσσερις αποθήκες σε Λεμεσό, Λάρνακα (2) και Πάφο. Ανήκει στον ελληνικό Όμιλο FDL που  παρέχει υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και τεχνογνωσία. Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι να προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας λύσεις που απαντούν σε αυτές. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, συνδυάζοντας ιδανικά τους ανθρώπους, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες του.

Από αριστερά: Αλέξανδρος Διογένους, CEO, P.M. Tseriotis Ltd και Χριστιάννα Διογένους, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου P.M. Tseriotis Ltd

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, FOODLINK Α.Ε., η μόνη εταιρεία του κλάδου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΝ.Α. Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997 με όραμα να γίνει μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο κλάδο των Contract Logistics. Η εξειδικευμένη διευθυντική ομάδα και η πελατοκεντρική της προσέγγιση απέδωσε σε επιτυχημένες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.

Ο όμιλος FDL αποτελείται από τη μητρική εταιρία FOODLINK και τις θυγατρικές εταιρείες: VELOSTRANS, FOODLINK CYPRUS, FOODLINK ΒULGARIA, TRANSPORT LINK, EXPRESS LINK, DOTLINK, και AGROLINK.

Στόχος της συγχώνευσης είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.