Η FDL Group εξαγόρασε το 55% της εταιρείας «Γενικές Μεταφορές Αθηναϊκή»

Η εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 55% της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τρία είναι τα νέα μέλη της FDL GROUP στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ. Τα τρία μέλη προτάθηκαν από την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. και εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. κατείχε ήδη ποσοστό 31,43% σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε  1.910.700,00 εκατ. ευρώ των οποίων 1.460.700,00 εκατ. ευρώ αποτελούν τίμημα εξαγοράς μετοχών και 450.000,00 ευρώ αποτελούν εισφορά για την συμμετοχής της Εταιρείας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε., η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Η απόκτηση του 55% της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α. Ε. από την FDL αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το επαρχιακό της δίκτυο που δραστηριοποιείτε σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.

Θυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο του 2011, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ρομποτικό σύστημα SORTING, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πολυεθνικού πελάτη λιανικής στον τομέα Ένδυσης – Υπόδησης. Με το σύστημα SORTING, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ κατάφερε να εξυπηρετεί ευκολότερα, γρήγορα και με 99,9% ακρίβεια το δίκτυο διανομής του πελάτη της, παρά τους αυξημένους όγκους δεμάτων.

Στη Φωτογραφία εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ. Αχιλλέας Μάμαλης, Κωνσταντίνος Παπαζήσης και Βασίλης Καρακουλάκης.