Η DQS, παγκόσμιος Φορέας υπηρεσιών πιστοποίησης στον κλάδο Cargo και Logistics στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η DQS  έχει εξουσιοδοτηθεί από την TAPA  για να διεξάγει ελέγχους και να εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Πρότυπα ασφαλείας της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

H ΤAPA, Ένωση Μεταφερόμενων Περιουσιακών Στοιχείων, αποτελείται από  σχεδόν 600 διεθνείς  κατασκευαστικές εταιρείες, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες logistics και οργανώσεις επιβολής του νόμου, και δημιουργήθηκε με σκοπό τον περιορισμό απωλειών  κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρμόζονται τα πρότυπα:

  • TAPA-Trucking Security Requirements standard (TAPA TSR), το οποίο απευθύνεται στις μεταφορές.
  • TAPA Facility Security Standard (TAPA FSR) το οποίο απευθύνεται σε κινδύνους που αφορούν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Το  Πρότυπο 39001, που περιγράφει τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της εφαρμογής και της πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την οδική ασφάλεια, εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και είναι συμβατό με τα υπόλοιπα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας όπως ISO 9001,14001 και OHSAS 18001.

Για να μάθετε περισσότερα για την DQS επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dqs.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.