Η DMCA παρουσιάζει την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ντουμπάι στα Ποσειδώνια 2018

Με τον τομέα της ναυτιλίας να αυξάνει συνεχώς και σταθερά τη συνεισφορά του στην οικονομία του Ντουμπάι, το οποίο καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, η Dubai Maritime City Authority (DMCA) βάζει πλώρη για να δώσει δυναμικό «παρών» στα Ποσειδώνια 2018, το σημαντικότερο γεγονός στον τομέα της ναυτιλίας παγκοσμίως, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου στο Athens Metropolitan Expo.

Η συνεισφορά του τομέα της ναυτιλίας στο ΑΕΠ του Εμιράτου του Ντουμπάι αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη συμβολή του τομέα στην τοπική οικονομία, η οποία παρουσίασε ανάπτυξη με τον πρωτοφανή ρυθμό του 25% το διάστημα 2011-2015. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία του Ντουμπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά, διακεκριμένα και ολοκληρωμένα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Η στρατηγική στον τομέα της ναυτιλίας, που χάραξε και υλοποιεί η Dubai Maritime City Authority, προάγει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής ναυτιλίας και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της ακεραιότητας του κλάδου.

Ο κ. Amer Ali, Εκτελεστικός Διευθυντής της Dubai Maritime City Authority, δήλωσε: «Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας που εστιάζουν στη διαμόρφωση ενός ναυτιλιακού περιβάλλοντος που προσελκύει ηγέτιδες δυνάμεις της ναυτιλίας από ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει επίσης όλη την αναγκαία νομοθεσία και τις απαιτούμενες υποδομές για την υποστήριξη όλων των παραγόντων που συναποτελούν το cluster της ναυτιλίας, και ιδίως των ναυτιλιακών μεταφορών, των λιμένων, των δραστηριοτήτων ναυτικής μηχανολογίας, της κατάρτισης και των υπηρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδιαμορφώνουν ισχυρά θεμέλια για τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του τομέα της ναυτιλίας στην τοπική οικονομία».

Η DMCA κινείται σταθερά στο δρόμο της αριστείας μέσω μιας σειράς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών, οι οποίες ως σύνολο διαμορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την ανάδειξη της ναυτιλίας ως κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας του Ντουμπάι.

Τα σημαντικά επιτεύγματα της DMCA μόνο κατά το τελευταίο έτος, έχουν προαγάγει σε μεγάλο βαθμό τον φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης του Ντουμπάι σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές κοινότητες παγκοσμίως. Η «έξυπνη μεταμόρφωση» ήταν ένα από τα πλέον εξέχοντα επιτεύγματα, καθώς έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως ναυτιλιακό εικονικό cluster (Dubai Maritime Virtual Cluster), το DMVC.ae, το οποίο λειτούργησε υποστηρικτικά προς το πεδίο δραστηριοτήτων της DMCA και βελτίωσε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φυσικά, τα επιτεύγματα της DMCA δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη ρύθμιση της τοπικής ναυτιλίας. Η Αρχή έχει επίσης εκπροσωπήσει με επιτυχία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε υψηλού κύρους διεθνή ναυτιλιακά φόρα και εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή εμπειρία που προσφέρει το Ντουμπάι ως κορυφαίος παράγοντας στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας. Μοιράζεται τα καινοτόμα επιτεύγματα της τοπικής ναυτιλίας και προσεγγίζει την παγκόσμια κοινότητα μέσω εποικοδομητικών συμμετοχών σε διεθνείς πλατφόρμες υψηλού κύρους στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η Dubai Maritime City Authority συνεχίζει να κάνει βήματα προς τα εμπρός καταβάλλοντας αδιάκοπες προσπάθειες ώστε να δημιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τομέα, βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ενώ παράλληλα καταρτίζει συνεχώς προγράμματα ποιότητας και αναπτύσσει καινοτόμες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής ναυτιλίας.

Σχετικά με την Dubai Maritime City Authority

Η Dubai Maritime City Authority (DMCA) ιδρύθηκε το 2007 και έφερε ριζική αλλαγή στον τοπικό ναυτιλιακό τομέα μέσω πρωτοβουλιών και ρυθμίσεων ευρείας κλίμακας που υποστηρίζουν το φιλόδοξο στόχο να διαμορφωθεί ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον για τους ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τη θέση του Ντουμπάι ως κορυφαίο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Έχοντας ως αποστολή να καταγράφει, αναπτύσσει και προωθεί τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, η DMCA παρέχει μια πλατφόρμα υψηλής ποιότητας η οποία αναπτύσσει παγκόσμιου επιπέδου κανονισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες που ανεβάζουν τον πήχη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία και τις υλικοτεχνικές και εφοδιαστικές υποδομές, προσφέροντας παράλληλα επενδυτικές ευκαιρίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του Ντουμπάι σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η DMCA στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών συνεργασιών με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, με ιδιωτικές επιχειρήσεις και με φορείς που μοιράζονται το όραμά της να διαμορφώσει έναν ασφαλή και ζωντανό ναυτιλιακό τομέα, που οδηγεί την οικονομία και την ανάπτυξη του Εμιράτου. Προτεραιότητα της Αρχής είναι να επεκτείνει τη δραστηριότητα της πάντα εντός των υψηλότερων προδιαγραφών ασφάλειας και των καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, ώστε σε εφαρμογή της τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας να αναπτύξει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις του κλάδου.