Η Cargo360° πιστοποιήθηκε ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO) της ΕΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης και η Cargo360° έλαβε το πιστοποιητικό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator Full, AEOF, Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία).

Η Cargo360° κατατάσσεται πλέον στην μικρή ομάδα των ελληνικών επιχειρήσεων, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αξιόπιστους και ασφαλείς επιχειρηματικούς εταίρους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τους παρέχει διευκολύνσεις κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων και τη συνεργασία τους με τις Οικονομικές και άλλες Αρχές της χώρας.

Η πιστοποίηση ΑΕΟ αναγνωρίζεται, επίσης, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, οπότε η Cargo360° θεωρείται αξιόπιστος εταίρος και σ’ αυτές τις χώρες.

Τα οφέλη για τους συνεργάτες της Cargo360° από την πιστοποίηση της ως AEOF είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερα τα εξής:

  • Άμεση πρόσβαση στις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες της Ε.Ε.
  • Μείωση του κόστους προμηθειών και πωλήσεων
  • Λιγότερα εμπορικά έγγραφα
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση των εμπορικών και τελωνειακών εγγράφων και των ελέγχων
  • Βελτίωση του προγραμματισμού των εισαγωγών/εξαγωγών
  • Προτεραιότητα στις συναλλαγές με τα Τελωνειακά Γραφεία