Η συνεργατικότητα ως μοχλός ανάπτυξης στα Logistics, από τον ILME στα LOGI.C 22- Aθήνα στις 25 Ιουνίου

Η συνεργατικότητα στην πράξη, μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων, για την τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου των logistics, θα συζητηθεί ευρέως σε ένα πάνελ ειδικής βαρύτητας υπό τον ILME και το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, στο πλαίσιο των LOGI.C 22 – Athens Edition, το Σάββατο 25 Ιουνίου στο Athens Marriott, στις 12.45-14.30.

Ειδικότερα, στο πάνελ παρουσιάζεται το εθνικό cluster στην έξυπνη βιώσιμη κινητικότητα και τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές που συντονίζεται από το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στο οποίο συμμετέχει και στηρίζει ενεργά το ILME. Ο  ρόλος των πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων και ευκαιρίες αξιοποίησης του από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνεργατικότητας.

Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους τρόπους συμμετοχής τους στην πρώτη ελληνική συστάδα επιχειρήσεων στα logistics και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τους τομείς προτεραιότητας που το cluster θα πρέπει να εστιάσει στην επόμενη χρονική περίοδο.

ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ:

  • Κωνσταντίνος Χανιώτης
  • Γεωργία Αϋφαντοπούλου
  • Γιώργος Μαλινδρέτος
  • Νίκος Γκότζιας
  • Λυκούργος Μανωλιάδης

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ.