Η ΠΑΕΓΑΕ συμμετέχει στην 7η έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και παρουσιάζει όσα θέλετε και απαιτείτε από μια εταιρεία 3rd Party Logistics

Η ΠΑΕΓΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών logistics για 112 χρόνια και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας. Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στον ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς στεγασμένων χώρων όσο και γηπέδου.

Βασικές δραστηριότητες

  • Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων: Στεγασμένοι και υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι για την αποθήκευση παλετοποιημένων ή μη εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως είδους.
  • Διαχείριση Ετοίμων Οχημάτων: Υπαίθριοι διαμορφωμένοι χώροι εργοστασιακών προδιαγραφών για την αποθήκευση οχημάτων.
  • Ιδιωτικά Παραρτήματα: Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικών Παραρτημάτων και χορήγησης Τίτλων Αποθήκευσης, οι οποίοι είναι δεκτικοί ενεχυρίασης σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για χρηματοδότηση των αποθετών. Οι Τίτλοι Αποθήκευσης μπορούν να εκδοθούν για όλες τις βασικές δραστηριότητες.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ εκτείνονται σε 1.160.000 τ.μ. γηπέδου. Το κύριο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται στην Μαγούλα Αττικής, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Σίνδο της Θεσσαλονίκης.

Οι στεγασμένοι και οι υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτονται από δίκτυο ασύρματων φορητών τερματικών (Wireless Radio Frequency Terminals) και εξυπηρετούν στην αποθήκευση κάθε είδους εμπορεύματος, οχήματος και αρχειακού υλικού.

 

Ανάμεσα στις 21 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα

Η ΠΑΕΓΑΕ αναδείχθηκε μία από τις 21 πρωτοπόρες εταιρείες που εντάσσονται στις “ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE” με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία ΠΑΕΓΑΕ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.paegae.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.