Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσιεύει την έκτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 ως αποτέλεσμα διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, τις Διευθύνσεις της εταιρείας και τον Μέτοχο.

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα GRI Standards (2020), καθώς και τους δείκτες του Οδηγού Δηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ 2019), τηρώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) και συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs).

Στην Έκθεση αναφέρονται τα πλάνα και οι δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία και τον εφοδιασμού της αγοράς, αλλά κυρίως τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις της.

H Έκθεση πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.