Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτών (IMCO) του Ε.Κ. στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Δεκεμβρίου

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται την Ελλάδα στις 17-19 Δεκεμβρίου 2018 για να συζητήσει θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών.

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής IMCO θα επισκεφθεί τον Λιμένα Πειραιά και θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για επαληθεύσεις και ελέγχους επικίνδυνων ή παραποιημένων προϊόντων και να ανταλλάξει απόψεις αναφορικά με τα τρέχοντα θέματα για τα τελωνεία (εφαρμογή του προγράμματος «Τελωνεία 2020», θέσπιση του προγράμματος συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων για το διάστημα 2021-2027, τελωνειακός έλεγχος της εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών και εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα).

Την ίδια μέρα, η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην Αθήνα, θα συναντηθεί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή και θα ανταλλάξει απόψεις με τη Διεύθυνση του Οργανισμού για θέματα που άπτονται της Επιτροπής IMCO, όπως η κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων, τα συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ και η εφαρμογή της Οδηγίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Επιπλέον, τα μέλη της αντιπροσωπείας θα ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ENISA για τις ευρωπαϊκές και εθνικές Αρχές, σχετικά με τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και τα κρυπτονομίσματα.