Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Med Frigo από κοινοπραξία με πρωταγωνιστή την ΕΟS

Την έγκρισή της στην εξαγορά της εταιρείας logistics Med Frigo και της συγγενούς εταιρείας Cargo Med από την κοινοπραξία Elikonos 2 SCA SICAR, EOS (του Απ. Ταμβακάκη) και Bearonem Limited έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 13 Ιουνίου 2023, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 820/2023 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες Elikonos 2 SCA SICAR, EOS Hellenic Renaissance Fund και BearonemLimited επί των εταιρειών, Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ – Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δ.τ. “Med Frigo SA”), CARGO MED Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρεία (δ.τ. “Cargo Med SA”) και Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ – Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Ο.Ε. (δ.τ. “Med Energy”), κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Οι αποκτώσες εταιρείες Elikonos 2 SCA SICAR και EOS Hellenic Renaissance Fund είναι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στις επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους επενδυτικούς κλάδους. Η Bearonem Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με επενδύσεις στην Ελλάδα στους επενδυτικούς κλάδους των ακινήτων, της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα/συστήματα. Οι επιχειρήσεις-στόχοι δραστηριοποιούνται ιδίως στην αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics) και στην αγορά υπηρεσιών διαμεταφοράς (freight forwarding).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει οριζόντια ούτε κάθετη διάσταση. Ως εκ τούτου, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Τα πρώτα στοιχεία από την εξαγορά θέλουν τους νέους μετόχους να επενδύουν στην περαιτέρω εξωστρέφεια της εταιρείας, η οποία ήδη τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, με πρόθεση επέκτασης σε όλη την Ευρώπη, ενώ αναμένεται να δοθεί ακόμα περισσότερη έμφαση και στην λειτουργία του νέου κέντρου Logistics στον Ασπρόπυργο.