Η ΑΑΔΕ στην 9η Έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics”: Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κύριους στόχους της ΑΑΔΕ, η οποία έχει αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη του εμπορίου, με τη βελτίωση των υφιστάμενων και την υιοθέτηση νέων καινοτόμων διαδικασιών για την άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ συμμετέχει, για πρώτη φορά, στην 9η Διεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics».

Στο περίπτερο C29-Αίθουσα 2, στελέχη της ΑΑΔΕ θα ενημερώνουν τους επισκέπτες για τα ψηφιακά εργαλεία και τις τελωνειακές απλουστεύσεις που πλέον μπορούν να διευκολύνουν την εμπορική τους δραστηριότητα, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτές και τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών αδειών.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε βάθος από τους εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων με τους επισκέπτες όσον αφορά τις ακόλουθες τελωνειακές απλουστεύσεις:

  • Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (ΑΕΟ)

Η ΕΕ θέσπισε την έννοια του ΑΕΟ με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ο κάτοχος της άδειας ΑΕΟ θεωρείται αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως ταχύτερες διαδικασίες τελωνισμού, ευκολότερη διαδικασία αδειοδότησης για τελωνειακές απλουστεύσεις, απόκτηση άδειας καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, μειωμένες εγγυήσεις για χρήση τελωνειακών καθεστώτων, αναγνώριση των ΑΕΟ ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου πέραν των κρατών-μελών και σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ην. Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Κίνα), κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκείμενων προσώπων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους.

  • Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών επενδύει στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών φορέων και της ΑΑΔΕ.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και οφέλη που απορρέουν από τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, η διεκπεραίωση του τελωνισμού των εμπορευμάτων κατά προτεραιότητα και κατ’ επέκταση η ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων, η διενέργεια λιγότερων ελέγχων σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία, o τελωνισμός των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων χωρίς την προσκόμισή τους στο τελωνείο, η αναβολή πληρωμής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στα εισαγωγικά καθεστώτα έως την 16η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα με δυνατότητα μείωσης της εγγύησης για τους κατόχους αδειών ΑΕΟ, η επίσπευση της επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην εξαγωγή.

  • Καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης

Στο συγκεκριμένο καθεστώς υπάγονται μη ενωσιακά και εγχώρια εμπορεύματα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής, ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών, με απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τελωνειακής αποθήκευσης είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αποθήκευσης (logistics), η δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας των εμπορευμάτων με απαλλαγή από ΦΠΑ εντός των αποθηκευτικών χώρων, ο συνδυασμός απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών με διευκολύνσεις στον τομέα του ΦΠΑ και η διευκόλυνση στην διοχέτευση των εγχώριων εμπορευμάτων σε διεθνείς αγορές.

Οι προτάσεις και οι απόψεις των επισκεπτών θα καταγραφούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον τελωνειακό επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, τα ερωτήματα των επισκεπτών, που δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα καταγραφούν και θα απαντηθούν εκ των υστέρων, ενδεχομένως και διά ζώσης, ανάλογα με τη φύση του ερωτήματος.

Πέραν της παρουσίας της ΑΑΔΕ στον εκθεσιακό χώρο, θα πραγματοποιηθεί  παρουσίαση των ανωτέρω τελωνειακών απλουστεύσεων από στελέχη της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο ημερίδας που θα λάβει χώρα την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:30-18:30, στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα-C2, του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ 

Η Διοίκηση και τα στελέχη της ΑΑΔΕ καλωσορίζουν τους επισκέπτες της έκθεσης με τη διαβεβαίωση ότι θα σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες των οικονομικών φορέων για τη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.