Ημερίδα του ΕΤΕΚΑ για την αξιοποίηση της καινοτομίας στην πράσινη και έξυπνη κινητικότητα

 

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν στις 19 Οκτωβρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΤΑ, ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Green Mind με τίτλο: «Αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας ως εργαλείο συνεργασίας και δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Σκοπό του έργου Green Mind αποτελεί η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας μέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και δημόσιων φορέων. Το έργο υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα και διαδικασίες καινοτομίας ώστε να καταστούν ικανές να εκμεταλλευτούν, σε συνεργασία με τις αρχές, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις ευκαιρίες της αγοράς.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 συνεδρίες οι οποίες περιλαμβάνουν  εναρκτήριες ομιλίες, την παρουσίαση του έργου καθώς και συνεδρίες που αναλύουν το πώς πρέπει να γίνει η εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων και με ποιο τρόπο μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων έτσι ώστε να προωθηθεί  η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στον τομέα της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: greenmind.certh.gr