Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων το 2021 – Ο στόχος για βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα με τα τρένα

Στις 15 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2021 ως «Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων». Στόχος η προώθηση της χρήσης των τρένων ως ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου, συνδέεται με τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ε.Ε. για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Βιώσιμη και ασφαλής κινητικότητα με τα τρένα

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές μεταφορές ευθύνονται μόνο για το 0,4% των εκπομπών αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι σε μεγάλο βαθμό ηλεκτροκίνητο και είναι το τρένο είναι το μόνο μέσο μεταφοράς που έχει μειώσει με συνέπεια τις εκπομπές του από το 1990. Ο σιδηρόδρομος μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη.

Χάρη στο χαμηλό αριθμό ατυχημάτων, ο σιδηρόδρομος είναι επίσης ο ασφαλέστερος τρόπος χερσαίων μεταφορών: μόνο 0,1 θάνατοι ανά δισεκατομμύριο επιβατών/χλμ. προκαλούνται από σιδηροδρομικά ατυχήματα, έναντι 0,23 από ατυχήματα με λεωφορείο, 2,7 από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και 38 από ατυχήματα με μοτοσυκλέτες (2011-2015 ). Το 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών τρένων.

Ο σιδηρόδρομος συνδέει απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας την εσωτερική και διασυνοριακή συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ωστόσο, μόνο το 7% των επιβατών και το 11% των εμπορευμάτων ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς. Οι απαρχαιωμένες υποδομές, τα παρωχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και το υψηλό κόστος συντήρησης είναι μερικά από τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού σιδηρόδρομου.

Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 75% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών: ένα σημαντικό μέρος τους θα πρέπει να στραφεί προς τους σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές για τη μείωση των εκπομπών και την επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη κινητικότητα. Απαιτείται συνεπώς η κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων και η υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο κορωνοϊός μείωσε την επιβατική κίνηση στους σιδηρόδρομους

Η κρίση του κορωνοϊού έδειξε ότι ο σιδηρόδρομος μπορεί να διασφαλίσει την ταχεία μεταφορά βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα σε εξαιρετικές περιστάσεις. Ο τομέας έχει πληγεί από την κρίση, με τον αριθμό των επιβατών να μειώνεται σημαντικά λόγω των περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων. Αναμένεται, ωστόσο, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία.