Εργαλεία στην εφοδιαστική αλυσίδα οι 3PL τελωνειακές & φορολογικές αποθήκες

Αυτός ήταν ο τίτλος την παρουσίασης της SARMED και της ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΟΕ (της εταιρείας παροχής εκτελωνιστικών υπηρεσιών του ομίλου), κατά τη διάρκεια της εσπερίδας Freight Forwarding που διοργανώθηκε από το Supply Chain Institute (8/3) στο ξενοδοχείο Holiday Inn.

Οι Χαράλαμπος Σιαφλάς (SARMED Logistics & Commercial Director) και Φώτης Τσούτσιας (εκτελωνιστής της ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΟΕ), ανέλυσαν δύο σημαντικές τελωνειακές διαδικασίες αποθήκευσης, αυτή της φορολογικής αποθήκης προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) και αυτή του ειδικού τελωνειακού καθεστώτος αποταμίευσης. Ανέδειξαν τα οφέλη των εμπορικών επιχειρήσεων από την χρήση των διαδικασιών αυτών αλλά και το πώς οι 3PL εταιρίες μπορούν να εμπλακούν σε αυτές και να προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για τους πελάτες τους / εμπορικές επιχειρήσεις, ωθώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα στο εμπόριο και την οικονομία. Παράλληλα, κατέθεσαν προτάσεις βελτιστοποίησης, παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Οικονομίας και των Τελωνειακών Διευθύνσεων της χώρας, οι οποίοι έχουν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.

Το βασικό συμπέρασμα της παρουσίασης ήταν ότι το τελωνειακό καθεστώς αποταμίευσης και οι φορολογικές αποθήκες, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά κόρον από εταιρίες που εξειδικεύονται σε αυτά (δηλαδή εταιρίες 3PL), με ευέλικτο τρόπο και με σκοπό την αύξηση ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας. Παράλληλα η χρήση των τελωνειακών καθεστώτων από εταιρείες 3PL, μπορεί να συμβάλλει στην διασφάλιση των εσόδων του κράτους.