Επιτυχής επιθεώρηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED ως προς συγκεκριμένα πρότυπα από τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas και DQS.

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγκαταστάσεων, των διαδικασιών και της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα / προδιαγραφές:

  • ISO9001:2015 για την Διαχείριση της Ποιότητας
  • ISO22000:2018 για την Ασφάλεια Τροφίμων
  • ISO45001:2018 για την Yγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • ΥΑ 1348/04 για την Ορθή Πρακτική Αποθήκευσης – Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και  η διαδικασία της επέκτασης συγκεκριμένων πιστοποιήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.

H επιβεβαίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και η συνεχής επέκτασή του αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της δέσμευσης της SARMED να λειτουργεί παρέχοντας στους συνεργάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

Η διοίκηση της SARMED ευχαριστεί θερμά τους Υπεύθυνους Τμημάτων και Διευθύνσεων και όλο το προσωπικό για την ενεργή και καθοριστική συμμετοχή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης.