Επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΤ για σύγκριση προϊόντων ταχυμεταφορών & τηλεπικοινωνιών

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του Παρατηρητηρίου τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων της ΕΕΤΤ, ή αλλιώς Pricescope, με την ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων τελών στις τιμές των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών/προϊόντων.

Για τον τομέα ταχυμεταφορών, η πληροφόρηση αφορά χαρακτηριστικά και χρεώσεις για υπηρεσίες αποστολής εσωτερικού και εξωτερικού των 12 μεγαλύτερων ταχυδρομικών παρόχων.

Τα δύο βασικά εργαλεία που παρέχονται στο Pricescope είναι η αναζήτηση προϊόντων βάσει πολλαπλών κριτήριων και η σύγκριση των λιανικών τιμών με βάση τα χαρακτηριστικά της χρήσης που καταγράφει ο καταναλωτής. Με το εργαλείο της αναζήτησης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αντλήσει στοιχεία και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν/υπηρεσία ξεχωριστά χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης. Με το εργαλείο της σύγκρισης, ο χρήστης μπορεί να προβεί σε σύνθετη αναζήτηση, συμπληρώνοντας ένα ή και περισσότερα πεδία, και καταγράφοντας τη χρήση για την οποία επιθυμεί να συγκρίνει προϊόντα.

Με το Pricescope η ΕΕΤΤ τοποθετεί για ακόμη μία φορά τον καταναλωτή στο επίκεντρο της δράσης της, προσφέροντάς του ένα σημαντικό εργαλείο αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να μπορεί να επιλέξει τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Το Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων της ΕΕΤΤ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).