Επιβεβαίωση της υψηλής επίδοσης της SARMED Logistics σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

H SARMED Logistics για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έλαβε τη διάκριση «Silver Recognition Level» από την EcoVadis για την επίδοσή της στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η EcoVadis είναι μια διεθνής πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να παρακολουθούν την απόδοση βιωσιμότητας των προμηθευτών τους. Η μεθοδολογία της καλύπτει σε ετήσια βάση πάνω από 65.000 προμηθευτές από 200 τομείς και 160 χώρες. Το σύστημα αναλύει και αξιολογεί τις επιδόσεις της εταιρείας σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Θεμιτές Επιχειρηματικές Πρακτικές και Βιώσιμες Προμήθειες.

Το 2020 με ακόμα υψηλότερη επίδοση (64 βαθμοί έναντι 58 το 2019), η SARMED Logistics κατατάσσεται στο κορυφαίο 7% των επιχειρήσεων του κλάδου (αντί του 15% το 2019). Η επίδοσή της αυτή την τοποθετεί πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου και στις 4 κατηγορίες αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως και πέρυσι μια τέτοια βαθμολογία θα αντιστοιχούσε στο ανώτερο δυνατό επίπεδο αναγνώρισης (gold recognition level), αλλά εντός του 2020 έγινε από πλευράς EcoVadis εκ νέου ορισμός των βαθμίδων διάκρισης και των ορίων τους.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί αναγνώριση και επανεπιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης και των εργαζομένων της SARMED Logistics στην ηθική και κοινωνικά αειφόρο παροχή υπηρεσιών η οποία αποτυπώνεται μέσα από 4 βασικούς πυλώνες:

  • Συνθήκες και Πρότυπα Εργασίας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Επιχειρηματική Πρακτική και Ακεραιότητα
  • Περιβάλλον

Οι πυλώνες αυτοί αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στην εν λόγω πιστοποίηση, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μέσω της ενσωμάτωσής τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.