Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ την διετία 2024-2025 σε 14 ΒΙ.ΠΕ σχεδιάζει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ

Το επενδυτικό πλάνο αναβάθμισης των υποδομών σε τουλάχιστον 14 από τις 27 Βιομηχανικές Περιοχές που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, ανέλυσε σε ειδική εκδήλωση ο CEO της, κ. Θάνος Ψαθάς, κάνοντας λόγο για ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης των 50 εκατ. ευρώ για την διετία 2024-2025.

Σύμφωνα με τον κ. Ψαθά μετά και την ψήφιση του νόμου 4982/2022 και τα σχετικά κίνητρα που δόθηκαν, άνοιξε ο δρόμος για μια σειρά πρωτοβουλιών σε έναν τομέα επενδύσεων, που εξ αντικειμένου δεν προσελκύει δυναμικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς απαιτεί τουλάχιστον 20ετή κύκλο καταγραφής αποδόσεών. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, και βασισμένη σε σχετικές νομοθετικές πρόνοιες, έχει σχεδιάσει 14 προγράμματα αναβάθμισης επιχειρηματικών πάρκων που διαχειρίζεται, ζητώντας επιχορήγηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν και ο κ. Ψαθάς χαρακτήρισε χρονικά «ασφυκτικό» το πλαίσιο υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου (ολοκλήρωση έως το τέλος του 2025), ωστόσο διεκδικεί να καλυφθεί το 50% από τους πόρους του ΤΑΑ, ενώ η εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 50% εμπροσθοβαρώς, με 25% ίδια κεφάλαια και 25% δανεισμό. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ουσιαστικά θα καλύψει το ύψος της επένδυσης, ωστόσο, μέρος της θα αποδοθεί μέσω κοινοχρήστων (προσαύξηση 20%) στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις των ΒΙ.ΠE. αλλά σε βάθος απόσβεσης 20ετίας.

Οι δράσεις αυτές αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών σε 14 από τις ΒΙ.ΠΕ. που διαχειρίζεται. Ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί έργα στις ΒΙ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα, Πάτρα, Μελιγαλά και Ηράκλειο, που θα προάγουν τις υπάρχουσες γερασμένες υποδομές και θα συντελέσουν στην ψηφιακή ανάπτυξή τους συμβάλλοντας στη συνολική εξοικονόμηση των πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης οδών σε 12 από τις ΒΙ.ΠΕ. (7,9 εκατ. ευρώ), επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε 6 από τις ΒΙ.ΠΕ. (7,2 εκατ. ευρώ), έργα ύδρευσης σε 13 από τις ΒΙ.ΠΕ. (14,4 εκατ. ευρώ) και ψηφιακής ανάπτυξης σε 6 από τις ΒΙ.ΠΕ. (3,7 εκατ. ευρώ). Επίσης, θα αναπτυχθούν υποδομές 1.000 στρεμμάτων στις ΒΙ.ΠΕ. της Λάρισας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Θάνος Ψαθάς, CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δήλωσε: “Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει ως βασική της προτεραιότητα να στέκεται αρωγός στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας. Βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας νέας εποχής για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με δημιουργία νέων, σύγχρονων χώρων, στους οποίους ο κάθε επενδυτής θα μπορεί απρόσκοπτα, με σύγχρονες υποδομές, πλεονεκτήματα όρων δόμησης και απαλλαγμένος από περιττή γραφειοκρατία, να δημιουργήσει τη μεταποιητική μονάδα που σχεδιάζει. Επιπλέον, εκτός από τις επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0 και με εναρμόνιση στις κοινοτικές και εθνικές στρατηγικές για το κλίμα και το περιβάλλον, έχει θέσει και επιπλέον στόχους για το μέλλον, όπως είναι η προσέλκυση επιπλέον χρηματοδότησης και εργαλείων ενίσχυσης, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Στα άμεσα σχέδια της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις και ο επενδυτικός προϋπολογισμός μπορεί υπό ιδανικές προϋποθέσεις τα επόμενα χρόνια να αγγίξει ακόμα και τα 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προκύψουν από ίδια κεφάλαια, μόχλευση και επιχορηγήσεις, ενώ η εταιρεία διατηρεί, εύρωστα ταμειακά αποθέματα”.