Επεκτείνεται η συνεργασία μεταξύ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και CARGO GROUP SERVICES Α.Ε.

Επέκταση της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας τους έχουν την τιμή να ανακοινώσουν οι δύο Όμιλοι, ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και CARGO GROUP SERVICES Α.Ε.

Το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ομίλων αφορά στον κλάδο των ναυτιλιακών λιπαντικών και συγκεκριμένα αυτών της Shell Marine Products.

Η CARGO GROUP, αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες εκτελωνιστικές διαδικασίες σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων διεθνούς ναυτιλίας σε όλη την ελληνική Επικράτεια, απαντά με ακρίβεια στις επιταγές ενός τόσο κρίσιμου κλάδου προσδίδοντας αξία στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.