Επαναπιστοποίηση της Raben INTERTRANS με ISO 9001:2015

Η εταιρεία Raben INTERTRANS Α.Ε. ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει  επιτυχώς την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Συγκεκριμένα, στις 24 Αυγούστου του 2022,  επισκέφτηκαν τα γραφεία της  Raben INTERTRANS Α.Ε. επιθεωρητές της εταιρείας TÜV HELLAS (TÜV NORD) και διεξήγαγαν έλεγχο από τον οποίο προέκυψε η ανανέωση της πιστοποίησης της εταιρείας, η οποία αφορά στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εμπορευμάτων στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό».

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Raben INTERTRANS Α.Ε. διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της και επιδιώκει τον τακτικό έλεγχο της αξιοπιστίας και ορθής λειτουργίας τους.

Με αφορμή  την επαναπιστοποίησή της, η Raben INTERTRANS Α.Ε. αναφέρει: «Με πάνω από 40 χρόνια στον χώρο των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών, ακολουθούμε με συνέπεια τον δρόμο της αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και πελάτες μας. Το 1981 ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο των εισαγωγών και εξαγωγών με πιστοποιημένη ποιότητα και ταχύτητα, και εξακολουθούμε να προσφέρουμε απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε βήμα της εργασίας που αναλαμβάνουμε. Από τον Οκτώβριο του 2021 αποτελούμε μέλος της οικογένειας του Raben Group, ενός από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως Raben INTERTRANS δεσμευόμαστε να αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε εμπορική ευκαιρία, ώστε να ικανοποιούμε τις μεταφορικές σας ανάγκες, παραμένοντας πάντα σταθεροί στις αξίες μας».