Επαναπιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 για την ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ

Η εταιρεία ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ Βιομηχανία Συστημάτων Αποθήκευσης επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο του διεθνούς συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 από τον διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανισμό Πιστοποιήσεων TUV Hellas. Η επαναπιστοποίηση αφορά στις διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής, εμπορίας και εγκατάστασης μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΙΕΜΕΤ κατέχει πιστοποίηση ISO εδώ και 20 χρόνια, ενώ με την 45χρονη και πλέον εμπειρία της στην εφαρμογή μεταλλικών κατασκευών έχει καταξιωθεί ως ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης στον χώρο του εξοπλισμού αποθηκών. Η εταιρεία ήδη προετοιμάζεται για τη μετάβαση του συστήματος της στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο 2019.

Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και με τις υψηλότερες κατασκευές στο ενεργητικό της, η ΒΙΕΜΕΤ προσφέρει αξιόπιστες, οικονομικοτεχνικές λύσεις στον εξοπλισμό αποθηκών.