Επαναπιστοποίηση για την ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Η εταιρεία ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ Βιομηχανία Συστημάτων Αποθήκευσης επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος, από τον διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανισμό Πιστοποιήσεων TÜV Hellas. Η επαναπιστοποίηση αφορά τις διαδικασίες Σχεδιασμού,  Παραγωγής, Πώλησης, Εγκατάστασης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης Μεταλλικών Συστημάτων Αποθήκευσης.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ κατέχει πιστοποίηση ISO εδώ και 25 χρόνια, ενώ με την 50χρονη και πλέον εμπειρία της στην εφαρμογή Μεταλλικών Κατασκευών έχει καταξιωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης στον χώρο του εξοπλισμού αποθηκών. Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και με τις υψηλότερες κατασκευές στο ενεργητικό της η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικοτεχνικές λύσεις στον εξοπλισμό αποθηκών.