Επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις για την Transcombi Express

Κοιτώντας δυναμικά το μέλλον των logistics στην Ελλάδα και τηρώντας το στρατηγικό αναπτυξιακό της πλάνο, η Transcombi Express προχώρησε στην αγορά νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στην περιοχή της Τανάγρας.

Κύριος άξονας εργασιών των νέων εγκαταστάσεών της είναι η ανάπτυξη της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, τα pharma logistics και η αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ήδη εξέχουσα θέση της εταιρείας στον τομέα της αποθήκευσης ξηρών φορτίων και στην αγορά συνολικότερα.

Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούνται από αποθηκευτικούς χώρους 10.000 m2 σε θερμοκρασίες κατάψυξης, συντήρησης, ελεγχόμενης θερμοκρασίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Επιπλέον, ως σύγχρονη εμπορευματική εγκατάσταση περιλαμβάνει χώρους γραφείων, συσκευαστήριο και γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση φορτίων. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης των αποθηκευτικών χώρων σε επιπλέον 6.000 m2 .

Η Transcombi Express προχωρά άμεσα σε βελτιωτικές εργασίες και εργασίες περαιτέρω εκσυγχρονισμού των νέων εγκαταστάσεών της, ώστε πολύ σύντομα να είναι διαθέσιμες στους πελάτες της για την αποθήκευση των προϊόντων τους.