Εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και πλήθος επενδύσεων από τον όμιλο ACMON το 2022