Ενημερωθείτε για όλα τα συστήματα αποθήκευσης της BIEMET – Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E. στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η εταιρεία Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ιδρύθηκε το 1972 από τον Γεώργιο Τιτόπουλο, ενώ το 1982 πήρε τη νομική μορφή Ανώνυμου Εμπορικής & Βιομηχανικής Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΕΜΕΤ – Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ.

Σήμερα είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον τομέα της στην Ελλάδα, που με την 45χρονη και πλέον πείρα στην παραγωγή και εμπορία μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης με πελατολόγιο τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στον χώρο.

 

 

H ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ από το 1998 κατέχει το πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Προϊόντος σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εγκατάσταση μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης.

Τα συστήματα αποθήκευσης με αυτοκινούμενο φορείο αποθήκευσης παλετών αποτελούν μια ευέλικτη και οικονομικά προσιτή λύση αυτοματοποίησης. Αυτοκινούμενα φορεία τοποθετούνται μέσα σε συστήματα ραφιών της εταιρείας ΒΙΕΜΕΤ και έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ανεξάρτητα και να αποθηκεύουν αυτόματα παλέτες σε υψηλή πυκνότητα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους είναι η μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου των αποθεμάτων με υψηλή ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς να προκαλούν ζημιές.

 

 

Tα συστήματα αποθήκευσης με αυτοκινούμενο φορείο διακίνησης παλέτας ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα Αυτά τα συστήματα αποθήκευσης υψηλής πυκνότητας μπορούν να εκμεταλλευτούν έως και 80% του όγκου αποθήκης, αυξάνοντας τον χώρο αποθήκευσης και βελτιώνοντας τη διακίνηση προϊόντων.

Το αυτοκινούμενο φορείο προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς οι χειριστές ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στη διακίνηση παλετών, ενώ τα υπάρχοντα ανυψωτικά μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά. Είναι επίσης ένα ευέλικτο σύστημα, συμβατό με τις ροές εργασίας FIFO και LIFO, ιδανικό για να γεμίζετε τον αχρησιμοποίητο χώρο πάνω από τους χώρους φορτοεκφόρτωσης ή τους χώρους picking.


Για να μάθετε περισσότερα για την BIEMET – Γ. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titopoulos.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van Expo», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.