Ενίσχυση των επιχειρήσεων εφοδιασμού ζητά η ΠΕΕΔ

Να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις εφοδιασμού εμπορευμάτων στη δέσμη μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊόυ στην ελληνική επιχειρηματικότητα ζητά με παρέμβασή της η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) προκειμένου να συνεχίσουν το κρίσιμο έργο της παροχής υπηρεσιών ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής και να καταφέρουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα η ΠΕΕΔ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής: «O κλάδος των διαμεταφορικών επιχειρήσεων διαχειρίζεται καθημερινά την τροφοδοσία νοσοκομείων, super market, φαρμακείων, Ελληνικού Στρατού, εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανίας κ.λπ. Συγκεντρώνει, μεταφέρει και διανέμει φορτία σε κάθε προορισμό της Ελλάδας σε μικρές και μεγάλες ποσότητες διατηρώντας εχέγγυα προστασίας της υγείας του πληθυσμού, ακολουθώντας υγειονομικούς κανόνες.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου στηρίζουν εμπράκτως τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και συνεχίζει να τροφοδοτεί ακόμα και στο διευρυμένο ωράριο και στα Σαββατοκύριακα τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε τρόφιμα, φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό.

Παράλληλα η υπόλοιπη αγορά που διαμόρφωνε το κόστος μας σε χαμηλά επίπεδα έχει μηδενίσει. Φορτίο ελεύθερου εμπορίου δεν διακινείται με αποτέλεσμα ο κλάδος να καλείται να ολοκληρώσει τις κατεπείγουσες μεταφορές τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού με πολύ υψηλό κόστος.

Σημειώνουμε εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε καύσιμα, ναύλα πλοίων αφορά φόρους, ενώ το μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί υψηλό βάρος. Όσες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων προστασίας για τον Κορωνοϊό, εύκολα ταυτοποιούνται και δύνανται να ενισχυθούν, βάσει ήδη εκδοθείσας απόφασης.

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας που ενώ στηρίζουν την έκτακτη αυτή λειτουργία, έχουν τεράστιες απώλειες κύκλου εργασιών, δεν ταυτοποιούνται εύκολα και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού.

Για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου και συγκεκριμένα των ΚΑΔ: 52.29., 52.24., 52.10., 49.40., 49.41., 53.20., 50.40., 77.81., 78.11. και 82.92. Για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το επίμαχο και κρίσιμο έργο της Παροχής Υπηρεσιών ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, προτείνουμε ενισχύσεις, ελαφρύνσεις και οικονομικά κίνητρα για τη συνέχιση του έργου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για την προστασία του πληθυσμού της χώρας. Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της ζωής στη χώρα μας. Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της ασφάλειας στη χώρα μας. Θέλουμε να μείνουμε σπίτι μας, αλλά είμαστε έξω για την προστασία της υγείας των πολιτών. Οι συνθήκες εργασίας μας αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολες, λόγω της συχνής επαφής με πιθανούς φορείς σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη σε είδη όπως αντισηπτικά, μάσκες και γάντια. Οι επιχειρήσεις μας παραμένουν ανοιχτές, αλλά έχουν πληγεί οικονομικά. Ζητούμε τα ανωτέρω μέτρα για την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους από την απώλεια των κλειστών επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε, καθώς εξυπηρετούμε πια δημόσιες ανάγκες εφοδιαστικής» καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΕΕΔ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα