Ενίσχυση ρευστότητας και  χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΣΕΒΕ

Διακεκριμένα στελέχη της PwC Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπου από το Τμήμα ΦΠΑ εισαγωγών & εξαγωγών της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ της ΑΑΔΕ, παρουσίασαν και συζήτησαν μια σειρά από θέματα σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, βάσει ειδικών διαδικασιών και καθεστώτων που προβλέπονται από τη φορολογική και την τελωνειακή νομοθεσία, σε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και στοχευμένη εκδήλωση, που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων στην Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Δεξιοτήτων της CISCO.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν ειδικές διαδικασίες που μπορούν να συμβάλλουν σε αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης, μέσω της ελληνικής νομοθεσίας ΦΠΑ, συζητήθηκαν τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις ειδικές διαδικασίες που συνδέονται με το διαμετακομιστικό εμπόριο και προτάθηκαν λύσεις. Επιπλέον, εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στη χώρα προορισμού και παρουσιάστηκε μια σειρά από Τελωνειακές Απλουστεύσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία μιας εξαγωγικής εταιρείας.

Στην συνέχεια της εκδήλωσης, αναπτύχθηκαν θέματα γύρω από τα κίνητρα που δημιουργούνται για τους εξαγωγείς στην Ελλάδα μέσω δυνατοτήτων χρηματοδότησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, έγινε εκτενής αναφορά στις δυνατότητες για απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλυση των δυνατοτήτων σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, καθώς και παράθεση των κινήτρων που προσφέρονται με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας.