ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Σε ανοδική τροχιά ο κλάδος των logistics το 2018

Αύξηση 8,1% κατέγραψε το 2018 σε σύγκριση με το 2017 ο μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά  δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία  που δημοσίευσε στις 8 Μαρτίου 2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες το δ΄ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 2,7%, το γ’ τρίμηνο σημείωσε άνοδο 6,3%, το β’ τρίμηνο έκλεισε με θετικό πρόσημο της τάξης του  11,4% και το α’ τρίμηνο 13,1%, σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2017. Όσον αφορά στις αεροπορικές μεταφορές, ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 17,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,1% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι αύξησης 15,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι αύξησης 11,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 10,2% έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 28,4% το 2018 σε σύγκριση με το 2017

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 45,9%, έναντι μείωσης 48,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 6,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 38,8%, έναντι μείωσης 50,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 58,5%, έναντι μείωσης 57,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Μεταφορών