ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Σε ανοδική τροχιά ο κλάδος των logistics το 2018

Αύξηση 8,1% κατέγραψε το 2018 σε σύγκριση με το 2017 ο μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά  δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία  που δημοσίευσε στις 8 Μαρτίου 2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες το δ΄ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 2,7%, το γ’ τρίμηνο σημείωσε άνοδο 6,3%, το β’ τρίμηνο έκλεισε με θετικό πρόσημο της τάξης του  11,4% και το α’ τρίμηνο 13,1%, σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2017. Όσον αφορά στις αεροπορικές μεταφορές, ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 17,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,1% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι αύξησης 15,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι αύξησης 11,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 10,2% έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% το 2018 σε σύγκριση με το 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017 προς το 2016. Ο μέσος ετήσιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 28,4% το 2018 σε σύγκριση με το 2017

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 45,9%, έναντι μείωσης 48,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 6,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 38,8%, έναντι μείωσης 50,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017
  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 58,5%, έναντι μείωσης 57,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Μεταφορών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα