ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση των εξαγωγών κατά 20,9% τον Ιούλιο

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Ιούλιο 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε στις 7 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας για το μήνα Ιούλιο 2018 διαμορφώθηκαν σε €2.938,3 εκατ. έναντι €2.429,7 εκατ. τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €508,6 εκατ., δηλαδή 20,9% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών της χώρας καθώς τον Ιούλιο 2018 αυτές ανήλθαν σε €5.033,3 εκατ. έναντι €3.986,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.046,5 εκατ., δηλαδή 26,2% με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να αυξηθεί κατά €537,9 εκατ., δηλαδή 34,5%.

Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €19.393,3 εκατ. έναντι €16.641,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, με την αύξηση σε απόλυτη τιμή να διαμορφώνεται στα €2.752,2 εκατ., ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €13.022,5 εκατ. έναντι €11.523,0 εκατ. το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,0%. Οι εισαγωγές της Ελλάδας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά €2.235,0 εκατ., δηλαδή 7,5%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €32.019,0 εκατ. έναντι €29.784,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στο ποσό των €12.625,7 εκατ., ενώ παρουσίασε μείωση κατά €517,2 εκατ. έναντι του εξεταζόμενου διαστήματος του 2017 όπου αυτό ανήλθε σε €13.142,9 εκατ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι εξαγωγικοί κλάδοι παρουσίασαν αύξηση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Πιο συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των βιομηχανικών ειδών κατά €442,3 εκατ., δηλαδή 16,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €252,3 εκατ., ήτοι 16,6% αλλά και τα τρόφιμα κατά €246,0 εκατ., δηλαδή 9,9%. Σημαντική άνοδος παρατηρείται επίσης στον κλάδο των χημικών όπου σημειώθηκε αύξηση κατά €235,0 εκατ., στα λίπη και έλαια κατά €122,1 εκατ., ήτοι 36,4% και τέλος στα διάφορα βιομηχανικά είδη και στις πρώτες ύλες (€92,5 εκατ. και €66,5 εκατ. αντίστοιχα).

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι ελληνικές εξαγωγές απευθύνονται σε χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 53,2% και σε Τρίτες Χώρες κατά 46,8%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το 69,0% του συνόλου, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες το ποσοστό ανέρχεται σε 31,0%.