Ελληνικά Logistics – Οι μελλοντικές προκλήσεις από τον ILME στα LOGI.C events

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 17.30 – 20.00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ HALL 3 METROPOLITAN EXPO

Ποιος περισσότερο αρμόδιος για να ομαδοποιήσει, αναλύσει και συνοψίσει τις αλλαγές που επίκεινται για τον κλάδο των ελληνικών Logistics από τα διακεκριμένα στελέχη του ILME; Το Ινστιτούτο Logistics – Management Ελλάδος λοιπόν, έχει αναλάβει την διοργάνωση ενός πλούσιου σε συμμετοχές και θεματικές event που μέσω round tables συζητήσεων, θα θέσει επί τάπητος όλα τα θέματα που αφορούν στο μέλλον του κλάδου.

Εγγραφείτε Online:  https://lnkd.in/dN5KrPJM

 

Ελληνικά Logistics: Οι μελλοντικές προκλήσεις

17:30-17:45 «Το μέλλον των Logistics. Τι γνωρίζουμε, ποια είναι τα βήματα»_ Κ. Χανιώτης, Πρόεδρος ILME – Διευθύνων Σύμβουλος Telenavis – Μέλος Δ.Σ. του European Logistics Association – Μέλος της επιτροπής ανάπτυξης καινοτομίας και αριστείας στα Logistics

17:45-18:15 Round Table 1: Τα logistics χρειάζονται στελέχη με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων, όχι απλά εκτελεστές εντολών μεταφοράς και αποθήκευσης. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση αποκτούν μεγάλη βαρύτητα.

Συμμετέχουν οι: Β. Λαιζηνού, Μέλος Δ.Σ. ILME, Business Development Manager, WHISCO Consultants Inc. Γ. Μαλινδρέτος, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτ. Μέριμνας, Χαροκόπειο Παν/μιο Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Κ. Θεοφανίδου, Γενική Γραμματέας ILME, Managing Director projectyou Κ. Καλούμενος, Head of Supply Chain, Neurosoft S.A.

18:15-19:00 Round Table 2: Ψηφιοποίηση, πληροφορική, νέες τεχνολογίες: Από τα city logistics μέχρι τις διεθνείς μεταφορές ο δρόμος ανάπτυξης περνάει από την Τεχνολογία.

Συμμετέχουν οι: Κ. Χανιώτης, Πρόεδρος ILME – Διευθύνων Σύμβουλος Telenavis – Μέλος Δ.Σ. του European Logistics Association – Μέλος της επιτροπής ανάπτυξης καινοτομίας και αριστείας στα Logistics Λ. Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Ν. Γκότζιας, Μέλος Δ.Σ. ILME Κ. Βούλγαρης, Μέλος Δ.Σ. ILME Α. Μιχαήλ, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων HUB, ΙΝΚΑΤ ΑΕ – KIOSKY’S Δρ. Α. Γυπάκης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήμ. Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Α. Βαμβακίδης, Εμπορικός Διευθυντής Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μον. Α.Ε. Δρ. Α. Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας, Μέλος ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΑ, Μέλος της Εκτελεστικής και Διευθύνουσας Ομάδας της ALICE Α. Θεοδωρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Optimum

19:00-19:20 Round Table 3: Η συνεργατικότητα είναι αναγκαία. Πώς μπορούμε να την αναπτύξουμε;

Συμμετέχουν οι: Γ. Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Αναπλ. Διευθύντρια ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Κ. Χανιώτης, Πρόεδρος ILME – Διευθύνων Σύμβουλος Telenavis – Μέλος Δ.Σ. του European Logistics Association – Μέλος της επιτροπής ανάπτυξης καινοτομίας και αριστείας στα Logistics

19:20-20:00 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ILME: PROJECT OF THE YEAR – PROFESSIONAL OF THE YEAR. Σ. Μακαντάσης, Μέλος Δ.Σ. ILME Κ. Θεοφανίδου, Γενική Γραμματέας ILME, Managing Director projectyou

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ LOGI.C EVENTS Logic Program