Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ITIL FOUNDATION v4 New Edition από την TÜV AUSTRIA ACADEMY

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας της PeopleCert, διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ITIL FOUNDATION v4 New Edition, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 29/6-01/07/2020 και ώρα 09:00 έως 16:00.

Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) βάσει του ITIL 4 (2019 edition).

Το  Information Technology Infrastructure Library (ITIL) αποτελεί το πιο τυποποιημένο πλαίσιο για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management – ITSM) παγκοσμίως. Το ITIL βοηθάει όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως είδους και τομέα που επιχειρούν , να προσφέρουν Υπηρεσίες Πληροφορικής με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.

Το ITIL® 4 αποτελεί την τελευταία έκδοση του ITIL® και είναι διαθέσιμο από το Φεβρουάριο του 2019. Αποτελεί ουσιαστικά προέκταση των προηγούμενων εκδόσεων  και παρέχει έναν  πραγματιστικό  και ευέλικτο οδηγό για τις εταιρείες και τους οργανισμούς . Το ITIL προσφέρει ψηφιακά επιχειρησιακά μοντέλα «end-to-end» για τη διάθεση και λειτουργία υπηρεσιών και προϊόντων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) βάσει του ITIL 4 (Έκδοση 2019) και  προετοιμάζει τους καταρτιζόμενους για τις εξετάσεις πιστοποίησης ITIL 4 Foundation.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από την PEOPLECERT® και περιλαμβάνει διαφάνειες παρουσίασης, σημειώσεις, μελέτη περίπτωσης και δείγματα εξετάσεων πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης είναι στην Αγγλική ενώ η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική.

Η Εξέταση πιστοποίησης (ITIL Foundation) διαρκεί εξήντα(60) λεπτά και περιλαμβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Απαιτείται αποτέλεσμα 65% (26/40 ερωτήσεις) προκειμένου να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής. Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους ειδικούς στον χώρο της Πληροφορικής και κυρίως είτε σε αυτούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών  και προϊόντων Πληροφορικής είτε σε αυτούς που απαιτείται να γνωρίζουν τυποποιημένα τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής. Ειδικότερα:

  • Επαγγελματίες Πληροφορικής που θέλουν να πιστοποιηθούν κατά ITIL 4
  • Ειδικούς που θέλουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής.
  • Στελέχη οργανισμών ή εταιρειών που θέλουν να αναπτύξουν και να τυποποιήσουν τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής στο εργασιακό τους πεδίο
  • Οποιοσδήποτε που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πλαίσιο Πληροφορικής.

Στόχοι Προγράμματος:

  • Κατανόηση των κυριοτέρων εννοιών και ορισμών της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
  • Κατανόηση του τρόπου προσέγγισης και υιοθέτησης των αρχών και διαδικασιών του ITIL σε έναν οργανισμό.
  • Κατανόηση των τεσσάρων διαστάσεων της Διαχείρησης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ITIL
  • Εφαρμογή των αρχών και του πλαισίου του ITIL 4 στη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής στο φορέα απασχόλησης.
  • Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης κατά ITIL® 4 (Accredited)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24 ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ