Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “FORECASTING AND DEMAND PLANNER” από την TÜV AUSTRIA Academy 

Η TÜV AUSTRIA Academy σε συνεργασία με τη Logistics Way, διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή), το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “FORECASTING AND DEMAND PLANNER” στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:00 έως 16:00.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • Την οργάνωση και τη διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης και την λογική του σχεδιασμού της σε σχέση με την στρατηγική της εταιρείας και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της
  • Την κατανόηση στρατηγικών διατήρησης προϊόντων π.χ. make-to-stock, make-to-order
  • Την εφαρμογή του ABC στα προϊόντα
  • Την ανάπτυξη στρατηγικών διανομής προϊόντων και της αποθήκευσης
  • Την πρόβλεψη και την πολιτική διαχείρισης αποθέματος, Στρατηγικές μείωσης αποθεμάτων και της δομής προγραμματισμού της ζήτησης
  • Τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου πρόβλεψης ενός πιο ρεαλιστικού επιπέδου μελλοντικής ζήτησης για προϊόντα ή / και υπηρεσίες
  • Την κατανόηση των ενεργειών του πελάτη που οδηγούν τη ζήτηση (customer Service)
  • Τα νέα μοντέλα υπολογισμού και τα τεχνολογικά εργαλεία
  • Τα KPI’S
  • Το Demand Planning στο e-commerce

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Supply Chain Directors, Logistics Managers, Οικονομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνση Πωλήσεων. Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με Customer Service, Forecasting & Demand Planners, Προγραμματισμό Παραγωγής, Υπεύθυνους Αγορών, Buyers, Product Managers, καθώς και σε Υπεύθυνους Αποθηκών, Marketing και Πληροφορικής.

H TÜV AUSTRIA ACADEMY υλοποιεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων και των εισηγητών της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 5220920 – Αθήνα, 2310 941100 – Θεσσαλονίκη, 2810 244150 – Ηράκλειο και 22510 40502 – Μυτιλήνη.